Beslagrecht en Executierecht

In het civielrecht, waar beslagrecht en executierecht onder vallen, kan een persoon een beslag leggen op de bezittingen van een ander wanneer daar een goede reden voor is. Redenen kunnen zijn: niet betaalde schuld of een niet nagekomen eerdere rechterlijke uitspraak. Een beslag kan worden gelegd op roerende goederen en zaken (verplaatsbaar) en onroerende goederen en zaken (niet verplaatsbaar, vb: gebouwen). Hebt u hulp nodig bij een gerechtelijke procedure inzake beslagrecht of executierecht, neem dan contact met ons op.

Wat is Beslagrecht?

Het beslagrecht ziet toe op de mogelijkheid tot het leggen van een beslag op het vermogen van een persoon die een schuld bij u heeft. Wanneer bijvoorbeeld de schuldenaar de openstaande schuld aan u niet betaalt, hebt u, de schuldeiser, de mogelijkheid om beslag te leggen op het vermogen van de schuldenaar om zo de betaling te forceren.

In het beslag- en executierecht onderscheiden we twee varianten:

  1. Conservatoir beslag – De schuldeiser die conservatoir beslag legt op het vermogen van de schuldenaar, legt dit beslag nadat hij toestemming van de voorzieningenrechter heeft gekregen om het beslag op het vermogen te leggen. Men legt dit beslag veelal om zich ervan te verzekeren dat het vermogen ook na de uitspraak van de rechter nog beschikbaar is.
  2. Executoriaal beslag – Door een rechterlijke uitspraak verkrijgt de schuldeiser een executoriale titel, waarna de schuldeiser door inschakeling van een deurwaarder executoriaal beslag kan leggen. In het executierecht is de uitvoering van vonnissen van de rechter geregeld. Als de schuldeiser een executoriale titel van de rechter heeft, schakelt hij de deurwaarder in om zijn geld te vorderen bij de schuldenaar. Als de schuldenaar niet betaalt legt de deurwaarder executoriaal beslag op de goederen van de schuldenaar. Hierna zal de deurwaarder door middel van een openbare verkoop de goederen verkopen (executieverkoop). De schuldeiser kan zijn geld uit de opbrengst van de verkoop innen.

In Nederland ondescheiden we nog enkele typen beslagrecht. Dit is een beknopt overzicht met een korte omschrijving van het type:

  • Beslag op roerende zaken – roerende zaken zijn dingen die verplaatsbaar zijn. Denk dan aan auto’s, caravans en boten die een zekere waarde in het economisch verkeer vertegenwoordigen.
  • Beslag op onroerende zaken – onroerende zaken zijn niet verplaatsbare zaken zoals kantoorpanden en woonhuizen. Dit beslag wordt gemeld en ingeschreven bij het Kadaster.
  • Derdenbeslag op inkomsten – het meest voorkomende beslag is het derdenbeslag op inkomsten. Het staat onder andere bekend als loonbeslag en kan loon uit dienstverband zijn maar ook loon van winst uit een onderneming.
  • Overige derdenbeslagen(en) – is er beslag gelegd op een goed dat de schuldenaar niet zelf in bezit heeft maar bijvoorbeeld heeft uitgeleend, dan kan daar via het overige derdenbeslag alsnog aanspraak op worden gemaakt. De andere derde persoon is bij wet verplicht hier aan mee te werken.
  • Fiscaal bodemrecht – wordt opgelegd door een belastingdeurwaarder in opdracht van de belastingdienst.

Vervolgstappen bij Beslagrecht

Bent u geconfronteerd met een beslaglegging of bent u schuldeiser en wilt u een beslag leggen op vermogen van een ander? Meester in de rechten Bert de Boer, meer dan 35 jaar ervaring in de advocatuur, kan u met raad en daad bijstaan. Via het contactformulier kunt u contact zoeken met ons kantoor in Leeuwarden om juridisch advies in te winnen of om een procedure op te starten.