Sociale Zekerheidsrecht en Arbeidsrecht

De sociale zekerheid waarborgt ons recht op een inkomen voor en/of verzorging van natuurlijke personen of gezinnen die tijdelijk niet in staat zijn om voor een eigen inkomen of gezondheid te zorgen. Het sociale zekerheidsrecht regelt de rechten en plichten van diegenen die in de sociale zekerheid een rol spelen. U kunt dan denken aan werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen of zelfstandigen. Ongemerkt heeft dus vrijwel iedereen te maken met het sociale zekerheidsrecht.

Hebt u een geschil met de werkgever of een instantie op het gebied van WW-uitkering, WIA-uitkering, bijstandsuitkering, studiefinanciering of een gerelateerd onderwerp? Neem zo spoedig mogelijk contact met ons kantoor op voor juridisch advies.
Ja, ik heb hulp nodig!

Het Sociale Zekerheidsrecht

Wetten en regels veranderen regelmatig en dat geldt ook voor de regelgeving omtrent het sociale zekerheidsrecht. Belangrijk bij geschillen is het zetten van de juiste stappen om het probleem niet groter of ingewikkelder te maken. In een vroeg stadium een advocaat inschakelen is daardoor zeer wenselijk. Het is niet verplicht een advocaat in de arm te nemen om een bezwaar te maken maar wel aan te raden. Een advocaat weet op welke punten een succesvol bezwaar kan worden gemaakt en is op de hoogte van de algemene ontwikkelingen op het gebied.

Advocatenkantoor H.A. de Boer in Leeuwarden adviseert particulieren en rechtspersonen (bedrijven, instellingen) omtrent hun juridische positie ten opzichte van de overheid. Wilt u bezwaar maken of in beroep gaan tegen beslissingen op het gebied van premies, sanctiebesluiten, werkloosheidsuitkeringen of arbeidsongeschiktheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons kantoor op via onderstaand formulier.

Advocaat Arbeidsrecht voor Werknemers?

Als onderdeel binnen het rechtsgebied sociale zekerheid, is het arbeidsrecht ook een rechtsgebied waar veel mensen mee te maken krijgen. Advocaat De Boer in Leeuwarden kan u adviseren in ieder werkgerelateerd verschil en u adviseren een gerechtelijke procedure te starten of juist te onderhandelen over voorwaarden bij een dreigend ontslag.

Daarnaast kunt u bij Advocatenkantoor H.A. de Boer ook terecht voor de volgende zaken op het gebied van arbeid en arbeidsrecht:

  • Loonvorderingen,
  • Concurrentiebedingen,
  • Te werk stellingen,
  • (Onredelijke) Ontslagprocedures,

Het is voor een werknemer niet gemakkelijk om op een zakelijke manier verweer te voeren tegen een beslissing van de werkgever. Er heerst snel het gevoel de vrede te willen bewaren. Advocaat De Boer heeft een zakelijke houding richting de werkgever en in tegenstelling tot een werknemer die al jaren in dienst is heeft De Boer geen emotionele band met het bedrijf waar u zich jaren lang voor in het zweet hebt gewerkt.

Een advocaat kan als tussenpersoon, contactpersoon en onderhandelaar optreden. Een veelzijdige rol voor een persoon die van de hoed en de rand weet op het gebied van regelgeving bij ontslag of dreiging van ontslag. Het is belangrijk in een vroeg stadium een advocaat in te schakelen zodat er tijdig kan worden toegezien op het naleven van de wet.

Advocaat Arbeidsrecht voor Bedrijven

Ook voor u als ondernemer en werkgever is Advocaat De Boer in Leeuwarden van grote waarde. Wanneer u te maken hebt met een niet functionerende werknemer of advies wilt inwinnen over een langdurig zieke werknemer kunt u terecht bij ons advocatenkantoor.

In een vroeg stadium van een geschil op het gebied van Arbeidsrecht is het van belang dat u een advocaat inschakelt. Samen kan er een plan van aanpak worden gemaakt om het juridische probleem op te lossen.

Bent u een werkgever of een werknemer met een (dreigend) juridisch probleem en wilt u advies inwinnen? Twijfel dan niet. Neem vandaag nog telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier zo volledig mogelijk in. Een medewerker van ons kantoor neemt spoedig contact met u op om een afspraak in te plannen.