Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is van toepassing wanneer er een afspraak is vastgelegd tussen twee partijen in een schiftelijk stuk, men spreekt dan van een overeenkomst. Maar ook een mondelinge afspraak is rechtsgeldig en is even bindend. Hebt u een geschil met een partij, bijvoorbeeld bij het niet nakomen van de overeengekomen afspraken, neem dan contact op met ons kantoor voor een verkennend gesprek. In dit gesprek ontvouwt u het geschil en bespreken wij samen met u de mogelijkheden.

Het uitgangspunt is altijd het op een nette manier oplossen van het geschil, liefst buiten de rechtszaal om. Neem nu contact op met ons kantoor: Ja, ik heb advies nodig.

Wat is Verbintenissenrecht?

Het verbintenissenrecht houdt zich bezig met verbintenissen tussen partijen. Partijen kunnen bedrijven of natuurlijke personen zijn. Het kan gaan om een eenzijdige of wederzijdse verbintenis of om een feitelijke handeling zoals in het geval van de onrechtmatige daad.

Op zich is het verbintenissenrecht een groot geheel van mogelijke overeenkomsten. Men spreekt onder andere van verbintenissen uit de wet, verbintenissen uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis.

Een aantal onderwerpen binnen het verbintenissenrecht zijn:

 • Aansprakelijkheidsrecht,
 • Bouwcontracten,
 • Erfrecht,
 • Huurgeschillen,
 • Koopovereenkomsten,
 • Levering en cessie,
 • Ongerechtvaardigde verrijking,
 • Onrechtmatige daad,
 • Onverschuldigde betaling,
 • Schenkingen,
 • Zaakwaarneming,
 • Enzovoort.

Of partijen nou bedrijfsmatig of in de privé sfeer zaken doen, er is altijd een overeenkomst, mondeling of schriftelijk. Deze overeenkomst bepaalt de rechtsverhouding tussen de partijen en meestal wordt er wel iets op papier gezet en/of gelden er algemene voorwaarden. Bovenstaande lijst is al vrij lang voor een enkel rechtsgebied. Dat geeft wel aan hoe breed het gebied is.

Het is heel goed mogelijke dat uw geschil niet genoemd wordt in dit overzicht. Via onderstaand contactformulier kunt u ons een bericht sturen. Vermeld in het kort wat uw geschil is, ook als het niet in de bovenstaande lijst genoemd is. Een medewerkster van ons kantoor neemt telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen zodat Meester De Boer zich buigen kan over uw kwestie. Samen met u wordt er een plan getrokken over het te bewandelen pad en de eventuele juridische haalbaarheid. Met de ruim 35 jaar ervaring als meester in de rechten heeft advocaat De Boer een schat aan kennis en ervaring om u een passend advies te geven en met u het juiste pad te bewandelen.

Via het contactformulier kunt u ons een bericht sturen met een korte omschrijving ban het geschil. Een medewerker van het advocatenkantoor neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak met de advocaat met u in te plannen inzake het verbintenissenrecht.